Weet je wel, fluistert de Geest
dat Gods Woord jouw ziel geneest,
het is voedsel dat je sterkt
en bovennatuurlijk in jou werkt.

Lees de woorden van de Heer
en doe dat telkens, telkens weer,
het geeft je wijsheid, geeft je kracht
en maakt dat je vol vreugde lacht.

Het zorgt voor vrede en voor rust
het vuur van angsten wordt geblust,
't is op jouw pad een helder Licht
dus blijf maar steeds op Hem gericht!

Berg Gods woorden in jouw hart
't geeft je dagelijks een nieuwe start,
het maakt je krachtig, het maakt je sterk
want Hij doet in jou Zijn werk!