Ik tel al jouw tranen
en ken jouw diep verdriet,
gehuild in het verborgene
waar niemand 't weet of ziet.

Ik hoor jouw diepe zuchten
en hoor ook al jouw vragen,
alles is Mij bekend
en Ik zal je zeker dragen.

Twijfel nooit Mijn lieve kind
aan Mijn hulp en bijstand,
roep naar Mij in al jouw moeiten
en pak Mijn uitgestoken hand.

Hoe diep jouw nood ook zijn mag
blijf vertrouwen op Mijn kracht,
op Mijn onbegrensde Liefde
die al jouw pijn verzacht!

Psalm 39:13a