Uw beloften zijn nog: "Ja en Amen,"
steeds opnieuw en altijd weer
en U spreekt tot onze harten
"Ik zal er zijn ja keer op keer!"

Ook al moeten wij soms wachten
en begrijpen wij U niet,
U zal er zijn ook in smarten
en draagt ons door dagen van verdriet.

U zal er zijn in wanhoop
en beurt ons op met sterke hand,
U helpt ons zelfs dán te vertrouwen
als wij in woestijnen zijn beland!"

En daar in eenzaamheid en lijden
voedt U ons met Levend Brood,
geeft ons te drinken uit Uw bronnen
en zegt: " Ik zal er zijn in elke nood!"