Jezus als de Bruidegom
ziet met verlangen uit
naar die prachtig mooie dag,
naar Zijn geliefde bruid.

Ze schittert als gelouterd goud
gereinigd door Zijn bloed,
haar kleding wit als sneeuw
en alles aan haar is goed.

Ze heeft voldoende olie
heilig en zeer kostbaar
in haar zuivere levenslamp
zo is ze voor Hem klaar.

Als dan om middernacht
de Godsbazuin weerklinkt,
ziet Jezus Zijn geliefde bruid
en alles aan haar blinkt.

Zij als bezegelde bron
apart gezet voor Hem
hoort met grote blijdschap
haar Bruidegoms geliefde stem!