Als U mij in Uw armen neemt
en wandelt over golven,
hoef ik niet bevreesd te zijn
'k word niet door hen bedolven.

En als U door woestijnen loopt,
zal mij de zon niet steken,
U leidt mij in Uw armen
naar frisse waterbeken.

U draagt mij over bergen
met afgronden zó steil,
'k voel mij volkomen veilig
bij U, mijn God van heil!

En als de wolven komen
verkleed in schapenvacht,
houdt U als goede Herder
over mij de wacht!