God ik vraag vergeef mijn zonden
God vergeef  al wat ik deed
Hoe ik weer Uw hart verwondde
Dat ik U zo vaak vergeet

'k voel mij soms zo moegestreden 
'k voel mijn zonden en Uw pijn 
'k heb wel duizend maal gebeden
of ik trouw aan U mocht zijn

God wilt U mij niet vergeten
Ook nu ik U weer liet staan
Laat mij voelen, laat mij weten
dat U met mij mee zult gaan

Heel mijn hart, verbreek de banden
U die alles van mij ziet
Heer ik kom met lege handen
Meer te bieden heb ik niet

Ook al zou ik weer verdwalen
altijd was het U die droeg
U was het die mij kwam halen
Uw genade groot genoeg 

Ik vertrouw op Uw erbarmen
U vergeeft tienduizend maal
Neem mij in Uw Vaderarmen
Ook als ik vandaag weer faal

U zult mij ook nu vergeven
wassend in Uw dierbaar bloed
mag ik uit genade leven
Weet ik: Vader U bent goed