er zijn oorden waar goud en zilver is
men zoekt er naar, het is van waarde
het licht glanst er op in de duisternis
als men er naar graaft in de aarde

het oog van de arend bespeurt het niet
voor de dieren blijft de vindplaats dicht
maar de mens die lazuursteen vindt en ziet
brengt zilver en goudstofjes aan 't licht

maar de wijsheid, waar wordt die gevonden
is die hier op aard' waar wij leven,
de dag telt wel vier en twintig stonden
maar land en zee gaan het niet geven

wat kan als koopprijs worden gegeven
voor 't verwerven van licht en inzicht,
chrysopaas of goud uit Ophir's dreven
parels en koraal: ze zijn te licht

wijsheid, waar is zij, waar komt zij vandaan
het is onttrokken aan al wat leeft
God kent de weg hoe naar haar toe te gaan
Hij, Die alles in Zijn handen heeft

Hij beheert de aarde tot haar einde
met land, water, lucht en firmament
Hij, de Heer en Schepper van het zijnde
Hij, Die Zelf de wijsheid schiep en kent

Hij heeft haar hier deze plaats gegeven:
inzicht is: wijk van 't kwaad, zo zegt Hij
wijsheid is: wandel met Mij in 't leven,
dan zult ge voor eeuwig zijn bij Mij

bij : Job 28