T

Thomas Jacobsen

ArtikelCategorieAangemaakt
Wat God doet, is voor eeuwigNatuur en Schepping05/14/2021 15:36:05
HemelvaartsdagHemelvaart05/13/2021 21:44:38
De Ruiter op het witte paardHiernamaals | Verwachting05/09/2021 15:47:33
Hemels blauwNieuws van auteurs van de gedichtensite04/26/2021 17:50:49
De zeven woorden---- Pasen Lijdenstijd04/09/2021 22:57:14
Het Lam van God---- Tussen Pasen en Pinksteren04/06/2021 18:53:51
Er is in voorzienLof en Aanbidding04/05/2021 22:22:33
Er zal in voorzien wordenPasen (opstanding)04/04/2021 21:33:08
De transfiguratiePasen (opstanding)04/03/2021 22:22:38
De wacht bij het grafPasen (opstanding)03/31/2021 09:14:06
Onrecht bij kerk en wereld ---- Pasen Lijdenstijd03/31/2021 09:12:38
ThomasPasen (opstanding)03/27/2021 10:26:08
Maria van MagdalaPasen (opstanding)03/26/2021 17:39:43
Waarom hebt Gij Mij verlaten---- Pasen Lijdenstijd03/22/2021 09:31:48
Een pelgrimsliedHiernamaals | Verwachting03/13/2021 21:33:51
daar zal de Heere heerlijk voor ons zijnPersoonlijk02/25/2021 19:15:49
de wederoprichting aller dingenEindtijd02/20/2021 09:46:48
het blij vooruitzichtHiernamaals | Verwachting02/20/2021 09:45:13
HenochBijbelse personen02/19/2021 09:14:21
de grote morgenHiernamaals | Verwachting02/18/2021 19:08:25
de stad ThebeGenade02/18/2021 14:07:45
zijn gedachten zijn ons niet onbekendFrontgedichten02/15/2021 17:49:24
gratia DeiLof en Aanbidding02/14/2021 21:13:28
unconditional surrenderBezinning02/11/2021 09:11:06
NathanaëlBijbelse personen02/09/2021 17:06:35
narrabo opera DominiLof en Aanbidding02/09/2021 11:18:35
laudateLof en Aanbidding02/07/2021 21:34:48
lofzang in SionLof en Aanbidding02/07/2021 21:33:22
Jefta’s dochterBijbelse personen02/04/2021 21:33:11
HadassahBijbelse personen02/03/2021 18:46:31
Jacobsen, Thomas
506
geboren ben ik in Schiedam, in 1937;
aldaar de lagere school en in Rotterdam de HBS ( A ) gedaan;
daarna de toenmalige Rijksbelastingacademie in Rotterdam;
militaire dienst(plicht)vervuld, bij de Militaire Administratie;
op 30 maart 1961 gehuwd met Willy Grooters,
zij overleed ( door een ziekenhuisbacterie ) op 16 september 2013;
we kregen twee dochters,
de oudste is theoloog en semitiste, en woont in Jerusalem;
de jongste is germaniste; zij woont op de Hilversumse Meent;
in de avonduren latijn gedaan, en daarna fiscaal en notarieel recht;
in 1985 doctor in de rechtsgeleerdheid;
werken bij de belastingdienst, bij een belastingadvieskantoor, bij de universiteit, bij de rechterlijke macht;
lid van de ( PKN ) hervormde kerk;
momenteel wonend in Naarden;
ik geef nog ( wat ) advies, op civiel/fiscaal gebied, met name op Urk;
ik ben zeer dankbaar voor al wat ik kreeg in God's gunst;
een zeer lieve levenskameraad mijn echtgenote Willy Blokland-Grooters,
en ik schreef de zes dichtbundels:
Op Weg Naar Jerusalem; alsmede: Zingt Ons Een Van De Liederen Van Sion; en: Ik Hef Mijn Ogen Op Naar De Bergen; alsmede: Zingt De Heere Een Nieuw Lied ; de naam van de vijfde dichtbundel is: Pelgrim Naar Sion; en de titel van de zesde bundel is: Hemels Blauw;
ik kijk, conform artikel 36 van de Confessio Belgica, met groot verlangen uit naar: de Grote Morgen dat de Heere weerkomt;
hartelijke groet aan al mijn lezers