Dichter: Veen, K.v.d. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik sta weer bij de kribbe,
kijk op het Kindje neer
en loof dan met de herders,
mijn Heiland en mijn Heer.

Ik hoor de engelen zingen,
tot eer van God de Heer,
die vrede brengt op aarde,
dan kniel ik dankend neer.

De wijzen uit het oosten
leggen geschenken neer,
maar ik sta bij de kribbe  
met lege handen Heer.

Voor mij bent U gekomen
als kind naar deze aard,
al ben ik zo vol zonden,
al ben ik het niet waard.

Mijn redder is dit Kindje
dat in de kribbe ligt,
Hij geeft het eeuw'ge leven,
Hij is het eeuw'ge Licht.

Daarom ben ik zo dankbaar,
dit Kindje klein en teer,
bracht ons die grote rijkdom,
Hij's Christus onze Heer.

Hij heeft ons lief met heel zijn hart,
Hij maakt van zonden vrij,
Hij overwon de helse dood,
voor u,voor jou, voor mij.

K.v.d.Veen