Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
droomboek
voor de koning
met verlangens
van het volk

droomboek
van God
met een wens
voor alle volken

regelrechte blik
in het hart van God
verlangend naar een wereld
vol van zijn liefde

geen droom
maar werkelijkheid
begonnen in de kerstnacht
te bethlehem

God stuurt zijn Zoon
in een gebroken wereld
om zijn droom
bekend te maken

Jezus is de Koning
gedreven door liefde
die recht en vrede
inspireert door zijn Geest

groot is zijn macht
oneindig zijn vrede
gefundeerd
in liefde en gerechtigheid

laat je inspireren
door Gods droom
meenemen in zijn verhaal
door Jezus te volgen
Jesaja 9:5-6
'. . . op zijn schouders rust de heerschappij. Men zal Hem noemen: wijsbestuurder, Goddelijke held,
eeuwige Vader, vredevorst. Groot is zijn macht, en duurzaam de vrede. De almachtige Heer zal dit tot stand brengen in zijn vurige liefde.