Dichter: Welle, Ina van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij had zijn vrouw tot ziens gezegd. Hij moest zijn taak vervullen.
En zo tussen de bedrijven door bracht hij haar nog wat spullen.
Een leeuw had hij pas nog verjaagd, een adder doodgeslagen.
Het doden had hem niet behaagd maar niemand zou het moeten wagen
om de tempeldieren hier te doden. Het waren offers voor de Heer.
Voor de vijand was het hier verboden. Tegen hen ging hij tekeer.
Vanmorgen was hij thuis geweest, het tellen was begonnen
wat was het in het dorp een feest waarom had de keizer dit verzonnen.
Hij hoefde niet op reis te gaan hij woonde hier al jaren
zijn voorgeslacht kwam hier dan ook vandaan dat kon zijn band verklaren.
Zijn huis was door de knechten al geteld, hij kon nu weer gaan werken.
Hij was niet op dit “feest” gesteld. Hij zou het tot dit feit beperken.
De schapen stonden in de stal, een laatst verdwaalde schaap ging hij nog zoeken.
Dan plots ziet hij een helder licht, zijn ogen knijpt hij dicht dit kan hij niet verdragen.
Een man praat nu met luide stem: God heeft in jou welbehagen.
Hij droomt een droom of is het werk’lijkheid, is er een kind geboren, mochten zij allen het horen?
De herders roepen één voor één hier kun je niet omheen het is een teken uit de Hoge
De herders kwamen en aanbaden Hem, zijn daarna stil vertrokken.
Eén herder hoort nog stil een stem, er is een kind geboren en ’s morgens bij het ochtendgloren
heeft hij zijn vrouw gezocht, zij moest het toch ook horen.
De mensen sliepen nog heel lang, het feest was laat geworden.
Zij hoorden niet de eng’lenzang. De herder ging zich nu aangorden.
Hij moest de wereld toch vertellen, van ’t kind van Betlehem?
Hij sprak van de eng’lenstem, hoe zij voor God meetelden.
De herder gaat nog steeds de wereld door al heeft hij and’re namen.
Vertelt hoe hij bij het Kindje kwam met alle herders samen,
hoe dit Kind als man de dood heeft overwonnen.
En steeds weer zegt hij heel indringend ik heb het niet verzonnen.
Hij heeft jou lief, hij is voor jou gekomen.
Hij is je Redder, Middelaar, heeft alle schuld op zich genomen.
Een gouden stad heeft nu zijn deuren voor je open,
zijn gouden stralen heb ik eens gezien.
Je kunt het zomaar binnenlopen,
het is gratis bovendien.