Dichter: Hoogendoorn, Rieteke Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

'Omdat voor Hem geen plaats was in de herberg'…

Bethlehem Efratha
jij kleine stad
waar Micha over
gesproken had
jou werd een koning beloofd
toen Hij kwam
werd het niet geloofd
voor jou geen engelenbericht
Bethlehem
voor deze koning
bleven jouw deuren dicht.

Wij knielen voor U neer
‘vergeef ons Heer’.

'En week uit naar Egypte'…

Herodus
jij wrede vorst
macht en glorie
was jouw grote dorst
Zijn geboortebericht
had je gehoord
in Rama bracht
jij de kindermoord
gunde Hem geen levenslicht
Herodus
voor deze koning
gingen Israëls deuren dicht.

Wij knielen voor U neer
‘vergeef ons Heer’.

'En wierpen Hem de stad uit'…

Nazareth
zo klein en veracht
je had een machtig
koning verwacht
één die de Romeinen
zou verjagen
zo’n koning kon jou
wel behagen
maar een timmerman
heel gewoon
dat gaf wrevel
gejoel en gehoon
je wilde niet horen van
het verlossende licht
Nazareth
voor deze koning
gingen jouw stadsdeuren dicht.

Wij knielen voor U neer
‘vergeef ons Heer’.

'Eli, Eli, lama sabachthani'...

Golgotha
op jou hebben
drie kruizen gestaan
de koning der Joden
is aan het vloekhout gegaan
Hij hing daar en
hoorde gespot
'koning Jezus
waar is nu Uw God'
met een stem vol pijn en smart
riep Hij tot het Vaderhart
de duisternis verborg
Gods aangezicht
Golgotha
voor deze koning
gingen boven
jouw kruizen
de hemeldeuren dicht

Wij knielen voor U neer
‘vergeef, vergeef ons Heer’.

'Ik ga heen om u plaats te bereiden'…

Mensenkind,
door de Vader
geliefd en bemind
voor jou heb Ik gebeden
voor jou heb Ik gestreden
voor jou hing Ik aan een kruis
voor jou is er plaats in het Vaderhuis
voor jou is de deur niet dicht
voor jou is er hemels licht.

'Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd houden en hij met Mij'…

Ik kniel eerbiedig voor U neer
en wil U danken Heer
voor alles wat U heeft gedaan
wilt U bij mij binnen gaan?