Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

“Geen plaats” in de herberg,
nauwelijks plaats in een stal.
Toch is Hij de schepper,
de Heer van  ‘t heelal.
 
“Geen plaats” in veel harten,
Hij wordt niet gehoord.
Nog worden kinderen
op deze aarde vermoord.
 
“Geen plaats” voor die vluchten,
wij zijn overal te vol !
Sinds de aarde ons voortbracht,
slaan w ‘als  mensheid op hol.
 
“Geen plaats” klinkt Gods oordeel.
 wat een eeuwig verdriet.
Toch is God rechtvaardig,
die het mensenhart doorziet.
 
Bij Hem is genade.
Gods Zoon stierf aan ’t kruis.
Ruim plaats in voor Jezus……
Besluit nu ! -  Kom  Thuis !
 
                   -o0o-
   
Lucas 2 : 7 ( n.b.g.) : “….en zij baarde haar eerstgeboren zoon
en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat
voor Hem geen plaats was in de herberg !” –