Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Op deze dag mogen we zingen: 'Christus is geboren,
ere zij God en vrede op aarde.'
In lied en woord laten we vreugde horen,
want in Gods liefde krijgt ons leven waarde.

O heil'ge nacht, die wij met vreugde groeten,
waarin de heerlijkheid van God op aard' is gedaald.
laat ons dit kind met open hart begroeten
omdat hier, vol van pracht, Zijn liefde straalt.

Wij mogen juichen voor de nieuw geboren koning.
Zijn majesteit geeft ons het juiste licht.
Zijn welbehagen geeft ons hart een woning,
Zijn liefde geeft ons leven nieuw gezicht.

O heil'ge nacht, wij mogen ons verblijden.
Gods heerlijkheid is onze troost en kracht.
Dwars door de dood en door het lijden,
kwam door dit kind, een licht in onze nacht.