Dichter: Wesselius, Hans Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Vrede, vrede, louter vrede
is wat God ons geven wilde.
Lijdend voorwerp in het heden,
zijn wij, want Hij heeft geleden.

Onze Heer kwam uit de hemel
als een Kindje naar deze aard.
God luidde de Vredesklepel
van de kerstbel, klinkend en waar.