Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Komend bij de Kerstgedachte
begint het eerst al met het wachten,
zoals de herders op het veld…..
Hen werd de boodschap eerst gemeld.
Er is zojuist een Kind geboren,
Hij die reeds vaker, van te voren
werd aangekondigd dat Hij kwam,
een uit de Geest geboren man.
Zijn naam zal wereldredder wezen
en ieder die gelooft in deze
van God gezonden Mensenzoon,
zal ook eens komen voor Zijn troon.
Heer Jezus, die vol liefde leeft,
voor elk die nu zijn hart U geeft,
wat bent U toch ontzag’ lijk goed,
U sterkt ons met Uw overvloed.
Van die U kennen zijn beslist
hun boze daden uitgewist.
U maakt Uw volk van smetten vrij,
wij mogen zeggen: ‘k Hoor er bij !
Nu zal de mens- en engelenzang,
’t heelal vervullen, eeuwen lang.
Het is en blijft een groot geheim,
voor wie gelooft begint het klein!