Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Machtig klonken eng’lenkoren
in die stille, heil’ge nacht:
‘Eer zij God’ lieten zij horen,
Geweldig nieuws werd daar gebracht.

Machtig woord uit mensenmonden,
in diezelfde stille nacht:
‘God heeft redding ons gezonden,
door ‘t Christuskind, zolang verwacht.’

Machtig spraken astronomen,
wijze woorden van heel ver:
‘De Joodse Koning is gekomen,
In ’t Oosten zagen wij Zijn ster.’

Machtig klinken nog Gods woorden,
in de nacht van ons bestaan:
‘Hij, Mijn Zoon, Mijn eengeboor’ne,
Hoor naar Zijn stem en neem Hem aan!’

Machtig feest, wat wij beleven,
met elk Kerstfeest zegt God weer:
‘k Heb Mijn Zoon voor jou gegeven,
de hemel daalt op aarde neer!’

Lukas 2:13,14,17 – Mattheüs 2:2
Mattheüs 17:5 – Handelingen 4:11