Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Als daar komen
mijn laatste uren
waarheen turen
dan mijn ogen?
Is het een donker gat
of is het dat
ze op Christus staren
Hem mogen ontwaren?
Is mijn leven geweest
een leven in- en door de Heilige Geest?
Was kerst voor mij een Christusfeest?
Nu mijn lichaam niet meer kan
en de geest die raakt zo moe
mag ik dan naar Jezus toe?
Is Hij steeds mijn zaligheid geweest
Wacht ik daarop
Zie ik er naar uit
Staat Hij op mij te wachten
als steeds minder worden de krachten!
Om te mogen zeggen met Job:
'k Zal Hem zien en geen vreemde!
Hem die mij overwon als een buit
Dan mag ik Hem verwachten
dan is het advent
omdat Hij mij kent.
Zijn Engel zendt
om mij te halen.
Hij zal niet falen.
Mijn God, U bent die U bent
U hebt gezorgd voor advent
En..........? Opgelet!
Ook voor op een sterfbed!!!!
Om zaligheid te verwachten
bij dagen en bij nachten!

( Bij Genesis 49 : 18 )