Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Want een kind is ons geboren
in een stal te Bethlehem.
Voor ons mensen die verloren
‘t leven weer vinden in Hem.
Bij God zelf was er veel vreugde
Hij was ‘t zelf die zich verheugde.

Grote schare eng’len stemmen
zongen in die blijde nacht
Ere God zij in de hoge
voor Zijn Zoon die redding bracht.
Aan een wereld vol van schuld
wacht Hij op ons met geduld.

Eens komt Hij naar d’ aarde weder
komt een einde aan de strijd.
Knielen bij de kribbe neder
voor onz' ongerechtigheid.
Oorlog is er dan niet meer
die overwon Hij, onze Heer.

Nooit is er een kind geboren
met veel Godd’lijk eer betoon.
Nooit een ster meer aan de hemel,
toch kwam Hij op aard’ gewoon.
Laten wij eerbiedig knielen
buigen onze trotse zielen.

Voelen ons niet hoog verheven
boven anderen,want wij
zijn niet beter in ons streven.
Bidden maak ons hart toch vrij
van hoogmoed en eigen waan,
ned’rig in onz' schoenen staan.

Melodie: Once in Royal David City.