Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
God heeft Zijn liefde geopenbaard
en mij in Zijn Zoon gespaard
Daarom heeft Maria Gods Zoon gebaard
Maakt dat mijn ziel bedaard?

God heeft Hem gezonden naar deze aarde;
Zijn Zoon; hoeveel is dat voor mij van waarde?
Hij was het die Gods Heil vergaarde,
in een weg van lijden, waar de dood Hem aanstaarde!

De dood die ik verdiende,
want als ik, terugziende
en God mij door Zijn Woord screende,
dan ben ik een uit-ge-diende!

Hij heeft Zijn Zoon gezonden.
Ook al was Hij in doeken gewonden;
Hij was ook in die kribbe, verbonden
met hen, die Hem liefhebben ondanks hun zonden.

Hij die gekomen is om mij te geven
niet de dood, maar hèt Leven.
Hij heeft mij niet opgegeven,
maar mij aan de Vader terug gegeven!