Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kerstfeest gevierd
en nu?
Verwondering?      Sprakeloos?
Ken ik het Kind?
't Is God, in mijn vlees!
Geen romantiek of mystiek,
maar heerlijke werkelijkheid!
Luister ik naar Zijn Woord:
Geboren is Zijn Zoon
geleefd op deze aarde,
wat geef ik Hem voor waarde?
Of is het alleen met Kerst,
dat ik op die "kribbe" staarde?
Dan ben ik nog op z'n verst
bij Hem vandaan!
Bij Hem die opvaarde,
naar de hemel.
Niet meer in de kribbe.
Niet meer aan het kruis!
Maar....? Hoor daar is het geruis,
van Zijn Woord!
Daarin heb ik Hem gevonden.
Daarin openbaarde,
Hij Zich aan mij:
Hoe Hij
mij vergeeft de zonden!
Was dat mijn Kerst?
Onvergetelijk?
Wonderlijk?
Dat is ook Zijn Naam!
Niet meer in de stal
niet in het graf!
In de hemel is Hij
en in mijn hart!
Zo Kerstfeest vieren
in Zijn Woord "pionieren".
Dat Woord dat vlees werd,
maar God bleef!
Als ik het zo beleef;
wordt de weg niet versperd,
om Hem te beminnen
en al mijn zinnen
op Hem te zetten.
Op Zijn eer te letten
Halleluja
Abba
Lieve Vader,
kom mij steeds nader
in Deze mijn Heiland,
Die komen zou, kwam en...weerkomt
Dan als Hèt Lam,
zoals Hij is
en niet vermomd.
Dan verstomt
heel de wereld
en zal een ieder zien,
wie Hij werkelijk is!
Dat is niet misschien;
Lees het maar in Zijn getuigenis!