Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een Kindje dat op aarde kwam,
waar de mens lang op wachtte,
met in het hart een vredesvlam
om het leed te verzachten.

Een Kindje voor ons gekomen,
een Zoon van God, een wijze,
die veel dromen deed uitkomen
op wonderbare wijze.

Een Kindje zacht nedergedaald
in een kribje bij nachte,
ontving geen koninklijk onthaal,
daar men 't dààr niet verwachtte.

Dat Kindje met Kerst geboren,
ziet ons in 't feestgebeuren,
in glans en glitter verloren,
en klopt op alle deuren.

Dat Kindje met licht in het hart,
straalt in alle kerstnachten,
Ster vol liefde in onze smart,
schitterend, vredig wachtend...

Dat Kindje zoekt ons overal,
in de drukte, in 't gedruis,
geef Hem de mooiste plaats vooral,
Z ì jn glans maakt ons huis een Thuis.