Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het was Gods tijd
dat Christus kwam.
Die "nam" de tijd
dat Hij het opnam
voor een zondaar
zonder onderscheid.
Helder en klaar
kwam Zijn liefde openbaar.
Gods tijd werd zichtbaar
in deze Middelaar!
Is Hij al onmisbaar
voor u en mij?
Dan neem ik de tijd
voor Zijn heerlijke arbeid
dat al begon in een stal!
Niet bij toeval
maar op Gods tijd.
Wil ik hiervan profijt
dan moet ik nemen de tijd;
Zijn heilswerk te gedenken.
Hem gedenken voor Zijn geschenken!
Hijzelf is toch het grootste geschenk?
Als ik geen tijd heb, dat ik dat gedenk,
hoe zal ik Hem dan eren?
Waar kan ik dan op teren?
't Is niet gebonden aan één of twee dagen!
Elke dag mag ik vragen:
Laat Uw heilslicht in m'n hart schijnen
me in U verblijden
Elke dag Zijn geboorte vieren
mag dat mijn hart en leven sieren?
Leven uit Zijn leven
Die geboren is in de tijd
om het te geven
tot mijn gerechtigheid!
Dan krijg ik tijd
dat ik me verblijd
in mijn geboren Heiland,
Die op mij wacht in Zijn Vaderland!
Dan geen tijd,
maar een eindeloze eeuwigheid
van elk heilsfeit.