Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Maria ziet vol aandacht neer,
haar Kind is de beloofde Heer.
Met ‘t Woord van God diep in haar hart,
gaat zij haar weg in vreugd’ en smart!
En Jozef zorgt getrouw voor ’t Kind,
dat hij nu al zo zeer bemint.
Het Woord van God klinkt in zijn hoofd,
verlossing is door Hem beloofd!

Daar komen herders ijlings aan
en zijn rondom de krib gaan staan.
Vóór op hun tong het blijde Woord:
Eer zij aan God, zopas gehoord!

Nu knielen wij, ook in dít jaar
bij Jezus’ kribbe, met elkaar.
Wij zien Gods Zoon aan ons gegeven,
opdat wij eeuwig zouden leven!
Weg van de krib in Bethlehem,
prijzen wij God met blijde stem.
Gaan onze weg vol blijdschap voort,
met in ons hart het Levend Woord.

Lukas 2:17-20 – Mattheüs 1:21
Jesaja 9:5a – Johannes 1:14a