Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
licht . . .
er moet licht komen
en er was licht
volkomen
helder warm licht
uit handen van God
licht dat
ook het menselijk hart
vervulde
en het was goed
zei de Schepper
 
maar duisternis viel binnen
toen verlangen
luisteren naar
en kiezen
te zijn als de Schepper
kennende goed en kwaad

en dieper en dieper
boog de nieuwe eigenaar
sluw de aarde verder
naar zijn duister
en boosaardig hart
zagen we niet
dat het steeds donkerder werd
in zijn verblindend
vals en schijnheilig licht
we niet meer wisten
van dat volmaakte licht

steeds meer en meer
verscheen er schijnlicht
in de donkere dagen
van het leven
uitbundig aan de buitenkant
drong het niet door
tot diep van binnen
in ons duister geworden hart

Licht . . .
er moet Licht komen
en er kwam Licht
daadwerkelijk
warmhartig Licht
uit handen van de Schepper
Licht vol van
waarheid en genade
het eerst verkondigd
aan wat buitenstaanders
van de maatschappij
bevestigd door
een hemels engelenkoor

God heeft opnieuw
zijn handen
uitgestrekt naar mij
de Mensenzoon Immanuël
het Licht der wereld
is geboren . . .
ere zij God
met zijn Licht in mijn hartnaar Genesis 1 en Johannes 1