Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachtten vol verlangen
op de vervulling van uw Woord,
wie door de Geest is aangeraakt,
heeft U tot uw profeet gemaakt.

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachtten vol verlangen,
het lied van Hanna werd gehoord;
de Koning komt in heerlijkheid,
zijn rijk duurt tot in eeuwigheid

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw komst vervulde het verlangen,
Maria zet de lofzang voort,
wat God belooft wordt werk'lijkheid,
Hij draagt zijn woorden door de tijd.

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw komst vervulde het verlangen,
hoe blij klonk Zacharia's woord;
o volk , uit Abrahams geslacht,
God heeft aan zijn verbond gedacht.

O Heer, die al ons bidden hoort,
U, Bron van het vervuld verlangen,
U, Christus, vleesgeworden Woord,
U kwam in onze grote nood
en redt ons leven door uw dood.

O Heer, die al ons bidden hoort,
U, Bron van het vervuld verlangen,
de hemel sprak een heerlijk woord
en ruige herders in het veld
hebben het dankbaar doorverteld.

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachten vol verlangen, 
geef ons uw hand, de reis gaat voort,
o Koning aan Gods rechterhand
voer ons naar het beloofde land.

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachten vol verlangen,
als de bazuinklank wordt gehoord,
zien wij U in uw heerlijkheid,
geprezen zij uw majesteit.

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachten vol verlangen,
kom Here Jezus naar uw Woord,
uw kerk ziet vol verwachting uit,
naar 't feest van Bruidegom en Bruid.

You have no rights to post comments