Dichter: Lokker, Anton Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik zie de schaduwen op deze aarde
Door de kracht van Uw ontstoken licht
Maar dit alles heeft geen enkele waarde
Indien ik niet zelf door haar wordt verlicht

Ik lees over Uw geboorte in Uw geopend schrift
Geschreven in de kracht van de Heilige Geest
Maar als woorden niet in mijn hart worden gegrift
Is het geheel nutteloos voor mijn ogen geweest

Ik zie het Offerlam door U terneer gelegd
In de kribbe hulpeloos nietig klein en teer
Maar als dit aanschouwen niets tot mij zegt
Verdriet het uw Vaderhart en doet het U zeer

Daarom richt ik tot U mijn bede trouwe Vader
Schenkt U mij geloof met Uw kracht omgord
En als ik zachtjes tot het Kerstkindeke nader
Mijn zwakke geloof door U versterkt wordt