Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
op reis
door de tijd
eeuwen voor ons
tot de dagen van nu
slechts één dag
in de oneindigheid van God

relatiegericht
maakte Hij ons
naar zijn beeld
tot wij ons verborgen
voor Hem
vanwege handel en wandel

buiten de hof van eden
kwamen we te staan
zwoegend op een gevallen aarde
met alleen een belofte
dat alles in orde komt
volgens zijn plan

Hij heeft gezien
en gehoord ons gejammer
wat ons is aangedaan
in de greep van tredmolens
en slavendienst
waarin ons leven gevangenzit

het duurde tot de tijd
dat God zijn woord bevestigt
Hij nodigt abraham uit
deel te worden van zijn plan
een volk waaruit de Mensenzoon
geboren worden zal

het gebeurde eeuwen later
engelen vertellen het aan herders
en zingen er van
ere zij God
breek uit in gejubel aarde
laat elk mensenkind Hem eren

zo lief heeft God de wereld
dat Hij gaf zijn eigen Zoon
als Redder van de mensheid
nodigt Hij ook mij uit
deel te nemen aan zijn plannen
samenspel met Hem en elk-ander

geen enkele muur
hoe hoog of breed
gebouwd rondom ons hart
verhindert Hem
met zijn volmaakte liefde
zijn trouw ons te bewijzen