Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
joy to the world
louter vreugde
voorspeld door profeten
in de oudheid
bevestigd als historisch feit
met de geboorte
van de Mensenzoon
Jezus Christus

joy to the world
geboren is de hemelkoning
een pure diamant
geslepen met facetten van
Gods peilloos diepe liefde
van ondoorgrondelijke waarheid
verbazingwekkende genade
betrouwbare rechtvaardigheid

joy to the world
want ieder die erkent
-zoals de herders en de wijzen-
zijn koningschap
benoemt Hij tot
zijn afgezant in deze wereld
vult Hij met pure vreugde
noemt Hij zijn kind

joy to the world
ook jou wil Hij ze geven
de eigenschappen
van zijn koningschap
te proeven van zijn koninkrijk
genieten van zijn goedheid
zijn vrede te weerkaatsen
die vreugde geeft