Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
jesaja
door God aangeraakt
met zuiverend vuur
wordt spreekbuis
woordvoerder
van Gods reddingsplan
en vrederijk

het zal gebeuren
in het laatst der dagen
een kind zal er geboren worden
met de titel Vredevorst
Zoon van de Allerhoogste
die met waarheid en genade
zijn rijk zal oprichten in liefde

dan zal Hij allen die
in duisternis gezeten zijn verlichten
zullen de doven
de woorden
die Hij spreekt verstaan
zullen de blinden
vanuit hun diepe duisternis
mijn plannen zien
zullen gevangenen
gebonden in de donkere kerker
van hun denken
bevrijding vinden

het vrederijk
gekomen in
de Zoon van God
groeit als een wijnstok uit
met vruchtdragende
ranken vol druiven
smakend naar Gods goedheid

de Geest van God
is ook op jou
gezalfd ben je
met olie van zijn Geest
tot priester in zijn dienst
om te vertellen
dat er goed nieuws is
gebroken mensen
troost te brengen
verslaafde stervelingen
los te maken
gevangen mensenkinderen
vrijheid bieden
Gods liefde delend


Jes.42:16 ev, Mark.16:16 ev, 1Petr.2