Dichter: Walraven, Angela Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


K
indeke in de stal
En sindsdien in harten geboren:
Raak keer op keer het beste in mensen aan;
Samen met U en met elkaar door het leven gaan
Troost in moeite, die meer en meer en haast bovenal,
                                                   angst en pijn laat horen

Kindeke op de vlucht
Ergens, overal en nergens thuis,
Redder van zonden zo levensgroot:
Sinds Uw onvoorstelbaar zware marteldood
Trekt U het gelovig mensdom, dat huilend zucht,
                                                       tot in Vaderhuis

Kindeke in de tempel,
Er al zo zeker van wat Vader leert,
Richt ons tot vergeving en bevrijding,
Spreken over Uw liefde en van verlossing,
Tijdens onzekerheid van pandemie, in het spel
                                          dat wereldwijd regeert,

Kindeke, geen kindeke meer,
Erkend als rabbi, meester, Heer,
Raadsman, vredevorst, eeuwig Licht,
Steeds meer zien we uit naar Uw gezicht
Ten tijde van Uw wederkomst op de wolken:
                               aanbeden door alle volken.

(Luc. 2:7; Mat. 2:14; Luc.2:46,47; Jes. 9:5; Hand. 1:9-11; Op. 14:6,7) 
{jcomments on}