Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
zij had de leeftijd van zeventien jaren,
ze was ongehuwd, en verwachtte wel een kind;
zij zag de mensen op straat naar haar staren,
ze werd er door veracht, ze werd niet bemind;
ze was verloofd, het kindje was niet van hem,
hij hoorde het, hij wilde haar verlaten
maar deed dat niet, hij luisterde naar de stem
van boven, en liet de mensen maar praten

toen moesten ze op reis, het was niet dichtbij;
te voet, zij was hoogzwanger, het viel niet mee,
ze steunden elkaar, ze gingen zij aan zij,
ze kwamen aan, maar er was voor hen geen stee;
geld was er niet, ze konden niet betalen,
zo kwamen zij in een lege stal terecht
daar baarde zij, naar de Schriften verhalen,
daar werd haar kindje in de kribbe gelegd

Hij heeft de heerlijkheid achter gelaten,
is gekomen in ons zorgvolle bestaan;
Hij is gegaan door Jerusalem’s straten,
om voor u en mij naar Golgotha te gaan;
advent, Hij is gekomen in Bethlehem;
Hij was hier, drie en dertig jaar op aarde;
Hij sprak toen, en spreekt nu, we horen Zijn stem:
Het Is Volbracht, dat is voor God van waarde

advent, Hij komt weer, met kracht en heerlijkheid;
Hij is het Die wij reikhalzend verwachten:
Jezus Christus, Koning tot in eeuwigheid;
Hij komt, met de hemelse legermachten;
Hij brengt De Dag, in het dan eeuwig heden,
om daar te gaan naar Eden’s Hof der Hoven
en om Jerusalem te gaan betreden,
samen met allen die de Here loven

de Here is geboren in Bethlehem:
ere zij God in de hoge, klonk het daar,
in mensen een welbehagen, zong die stem;
reeds in de eeuwigheid lag dat alles klaar;
de Here komt terug in Jerusalem:
Koning der koningen en Heer der heren;
wie Hem verwachten, zij zijn altijd bij Hem;
advent, wat kunnen wij nog meer begeren

dan voor immer bij de Heer te mogen zijn;
Hij is hier voor ons Zijn eigen weg gegaan,
Hij brengt ons terug naar ’t paradijs, Zijn domein,
wij zullen Hem loven en rondom Hem staan;
Bethlehem en Jerusalem gaan samen:
in goud ligt daar de tempel, te Moria,
waar Hij Zich voor ons ten offer bracht, amen;
lof zij Vader, Zoon, en Geest, hallelujah