Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
In de nacht geboren,
in een kribb' gelegd,
de langverwachte koning,
zoals voorzegd.
Uit de maagd Maria kwam
Gods Zoon op aarde neer,
Hij is voor de mensheid
de Heiland en de Heer.
Halleluja!

Hij was in de wereld,
na de kribb' het kruis,
zó kwam Hij ons bereiden,
het Vaderhuis.
Engelen bezongen Hem
in 't veld van Efratha:
welbehagen, vrede,
o, wonder van genâ.
Halleluja!

Nog eens zal Hij komen,
heft uw hoofd omhoog
en kijk met groot verlangen,
naar 's hemels boog.
Mooier nog dan kerstfeest nu
wordt dan het Christusfeest,
altijd bij de Heere
en nu al in de geest.
Halleluja!

Melodie: Nu zijt wellecome
Lukas 2:1-14; Jesaja 7:14; Johannes 14:3; Lucas 21:28