Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het volk in duisternis gehuld,
kreeg eertijds goed bericht,
beloften Gods zouden vervuld,
bij 't zien van een groot licht.

Dit licht is 't nieuw geboren 'Kind',
een baby, heel gewoon,
van eeuwigheid af zeer bemind,
God zegt: Dit is Mijn 'Zoon'.

Zijn Naam is heerlijk 'Wonderbaar',
voor ieder die 't verstaat,
want Hij is onze Middelaar,
bij Hem is altijd 'Raad'.

In 't nieuw geboren Kind zien wij,
Gods trouw op Golgotha,
als 'Sterke God' en 'Vredevorst';
'Vader'! Halleluja!

Refrein:
'Ere zij God in de hoge,
juichen eng'len blij.
God komt bij mensen, is bewogen.
Uitkomst, ook voor mij!


Jesaja 9:5 - Romeinen 5:1 - Efeze 2:14                                                 
Melodie: Heel lang geleden … Refrein na 2 coupletten