Dichter: Honkoop, Corrie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 


Het Licht dat uit de kribbe schijnt
zorgt dat de duisternis verdwijnt
en in dit tere morgenlicht
zie ik Gods vriendelijk aangezicht

Die Zonne der gerechtigheid
verwarmt mijn ziel, ze is verblijd
omdat dit Licht zo zuiver is
en schijnt op schuldvergiffenis

Dit Licht heeft d' herders ’s nachts omringd
’t zorgt dat ons hart blij met hen zingt
omdat Gods Zoon naar d’ aarde kwam
als een volmaakt, onschuldig Lam

Dit Licht dat uit de kribbe schijnt
wijst naar Gods plan (zo vast omlijnd)
dat Liefde overwinnen zal
vanuit een schamele, donkere stalLukas 2:9 | Johannes 8:12 | Maleachi 4:2 | 2 Samuël 23:4