Dichter: Scheer, Egbert Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bezing in 't schone heerlijke gedicht
de lof en dank die u bent verschuldigd
Hem die in Zijn liefde u heeft bijgelicht
en droeg uw zonde en last zo geduldig.

Geef Hem de eer die enkel Hij verdient
Die gaf u uw hart en geest te zingen
Hij neemt u op als Zijn kind en vriend
plaatst zelfs koningen onder geringen.

Dank dan voor alles wat Hij heeft gegeven
uw bezittingen familie en vriendenschaar
de zon de dageraad de wereld om te leven
Zijn liefde is voor ons zo wonderbaar.

Gedenk toch al Zijn gaven en zegeningen
Zijn genade en Zijn wonderlijke kracht
alles waarmee Hij dagelijks wil omringen
de mens behoedend in Zijn grote macht.