Dichter: Vlastuin-van Deelen Jolanda Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wij zijn hier in het Licht bijeen gekomen
in 't heerlijk Licht, dat ons in liefde leidt
om Hem te loven, prijzen en te danken
want Hij heeft ons van alle schuld bevrijd.

Geen last is Hem te groot, nog onaanvaardbaar.
De Heer vergeeft ons liefdevol gezind.
Want, als wij veilig voor Zijn kruishout knielen
biedt Hij een band, die ons voor eeuwig bindt.

Hij zal ons leiden over smalle wegen
Zijn onweerstaanb're kracht voegt ons tezaam
om hier op aard' Zijn goedheid groot te maken.
Kom, laat ons zingen van Zijn grote naam.

Want, in Zijn Licht zijn wij bijeen gekomen
er is geen Licht zó groot en schoon als Hij
dat ons bestralen zal op onze wegen.
Kom, laat ons vrolijk wand'len aan Zijn zij.

Laten we uitzien naar de grote morgen
laten we uitzien, naar de schoonste tijd
om Hem daar straks voor eeuwig toe te juichen
in 't land van vreugd' en eeuw'ge heerlijkheid!

Geschreven ter opening van een zangavond.