Dichter: Roode-Blankestijn, Jannie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Eén Woord

O Vader, ...geef me één woord
geef me één woord voor vrede
een woord van troost
van oneindige ontferming
voor deze onrustige wereld

een wereld vol bange mensen
bang om tekort te komen
angst om eer te verliezen
angst om de minste te zijn
bang om niet mee te tellen

o Vader, wil ons leren
dat er mét U altijd genoeg is
met U geen eer kúnnen verliezen
we bij U, ons hele leven al meetellen
dat we mét U allang gewonnen hebben

de mens zit zo vol zorgen
vol dingen die moeten
vol dingen die "horen"
vol met almaar groeiende haast
sneller en sneller gaat ons leven

o Vader, wil ons rust geven
wil ons aandacht geven
voor onszelf, voor elkaar
dat we onszelf in de ogen kunnen kijken
maar ook in die van onze naaste

o Vader, wij danken U,
wij danken U
voor het allermooiste: Uw Zoon
die U ons gegeven hebt
die voor ons gestorven is...

.......................

Vader, vanuit het diepste van onze ziel
danken we voor Uw grote
nimmer aflatende liefde

O Vader, geef me één woord....

Dank U Vader
voor UW WOORD