Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
een lofoffer: Uw Naam der Namen
die dienen wij met vreugde, Heere,
juicht dan voor Hem, gij ganse aarde;
Hij geeft ons leven eeuwigheidswaarde,
komt voor Zijn aangezicht met ere
met jubel komen wij samen

wij erkennen: Hij is onze Heere
Hij heeft ons gemaakt, Hij is ’t Die schiep,
wij behoren toe aan Hem, de Heer
Hij behoedt ons, Zijn zorg is er steeds weer
Hij, Die de wereld in aanzijn riep;
gij ganse aarde, geeft Hem ere

gaat met een loflied Zijn poorten binnen
gaat de voorhoven in met gezang,
looft Hem, Hij draagt de Naam der Namen
komt lofzingend in Salem samen
en prijst Hem, al uw levensdagen lang,
verheugt u met uw hart en zinnen

de Heere is goed en zeer te prijzen
Zijn goedheid is tot in eeuwigheid,
Zijn trouw reikt tot verre geslachten;
‘t is in God’s handen en gedachten:
Zijn gratie en gunst geeft ons blijheid
Zijn lof klinkt in Salem’s paleizen

bij Psalm 100