Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik dank U voor verkregen inspiratie,
al denk ik vaak: wat is het dat ik schrijven
moet, welk een boodschap komt nu bovendrijven
in d' overvloed, de stroom aan informatie,

die soms niet strookt met eigen redenatie.
Het opschrijven gaat vlot, niet het herschrijven...,
uiteindelijk krijgt alles, na veel vijven
en zessen, 'n plaatsje zonder deformatie.

Herhaling kan mij worden licht verweten,
een dankgedicht, het zòveelste, is nooit
teveel, geen woord van dank klinkt ooit versleten.

De mooie boodschap die dit dicht dus tooit,
is een refrein van dank U's, zo een keten,
een snoer van dank aan U, die zegens strooit.