Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Dank, Heiland dank
voor Uw liefde zo groot,
U gaf Uw leven
voor ons in de dood,
Wij staan met schaamte
bij Uw kruis en graf,
waar U als schuld'loos Lam
wegdroeg de straf.

Dank, Heiland dank,
U bent ook opgestaan,
daardoor alleen kunnen
wij tot U gaan.
U schenkt genade,
Uw bloed wast ons schoon,
vrijmoedig staan wij nu
voor Uwe troon.

Dank, Heiland dank,
U komt spoedig weerom,
om ons te brengen
in Uw heiligdom,
Wij zullen zingend
U brengen de eer,
U, onze Redder,
Verlosser en Heer.

Johannes 1:29 - Hebreeën 4:16 - 1 Thessalonicenzen 4:17
Melodie: 'Mijn gebed' D.C.Lewis
Joop Stokkermans/Gerrit de Braber