Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Onbekende Bijbelliederen zingen en bespreken

Kent u het lied van Debora? En de liederen van Jesaja? U kunt ze nu leren kennen,

zingen en bespreken. Bij Uitgeverij Lukas Boeken te Tholen verscheen in 2014 een

unieke uitgave van 10 liederen uit het Oude Testament die u niet eerder op deze manier

hebt gelezen. De bundel draagt de titel: Zijn Naam is Held. Zijn Naam is Heer, en is te koop

via de normale boekhandelkanalen.

De inhoud van dit nieuwe boekje betreft 10 bekende en minder bekende liederen van

belangrijke personen in het Oude Testament. Deze liederen zijn niet in het boek Psalmen

opgenomen, maar staan verspreid in de Bijbel. In dit boekje vindt u ze bij elkaar.

• Mozes – Exodus 15, Deuteronomium 32, Openbaringen 15

• Debora en Barak – Richteren 5,

• Hanna – 1 Samuel 22,

• Jesaja – Jesaja 5, Jesaja 12, Jesaja 26

• Hizkia – Jesaja 38

• Habakuk – Habakuk 3

Lees hier>>>> verder over "Onbekende Bijbelliederen zingen en bespreken.