Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dichter koert Koster schrijft behalve gedichten ook boeken. Onlangs is zijn boek "Zicht op het kruis, verzoening met God en mensen" uitgekomen. 

omschrijving:
"De mens heeft van alles tegen God"

"God hoeft door Jezus’ offer niet op andere gedachten gebracht te worden. Juist de mens moet ‘umgestimmt’ worden." Koert Koster schreef recent het boek ‘Zicht op het Kruis - verzoening met God en mensen’. Met zijn uitgave wil de auteur het thema verzoening ‘grondiger doordenken’. "Het onderwerp raakt mij als persoon en de verzoening van Jezus heeft mijn leven bepaald."
 
Verzoening heeft je leven bepaald, zeg je. Op welke manier komt die verzoening in je leven tot uiting? 
"Heel praktisch gezien, kan ik zeggen dat ik probeer om in vrede en harmonie met mijn omgeving te leven. Ik weet bijvoorbeeld dat God van mij vraagt om mij verzoenlijk op te stellen ten opzichte van mensen die mij, al of niet bewust, kwaad doen. Ik probeer hen in Jezus’ naam te vergeven, omdat God mij in Christus alles vergeven heeft. Christus’ werk op het kruis is daarbij leidend en uitgangspunt. Gods liefde voor mij is de maatstaf om anderen vandaag lief te hebben. Weliswaar in zijn kracht. Zo werkt de verzoening in mijn leven door."