Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

JE MAG WEER MENS ZIJN - door Lina van Mellaert
ondertitel: Helende woorden voor slachtoffers van geweld’

Een diep menselijk boek met gedichten dat zich richt tot slachtoffers van seksueel, emotioneel en lichamelijk geweld. Ook voor hulpverleners kan dit boek een goede hulp zijn. Als betrokken christen, was Lina actief als psychologe en mensenrechtenactiviste, lees hier verder over op de achterzijde van de bundel. 

Het boek bevat poëzie over verschillende vormen van geweld, bijv. seksueel of verbaal; poëzie over gevoelens, bijv. eenzaamheid of verwarring; tenslotte over thema's, bijv. zoeken naar veiligheid of behoefte aan erkenning. Kortom: een zeer rijke inhoud, die zowel geschikt is voor slachtoffers als hun omgeving.

Als slachtoffer van seksueel geweld lees je dit boek het beste met mondjesmaat. Het kan veel oproepen, veel misschien onverwerkte of verdrongen emoties, verdrongen stukjes ervaring enz... De auteur schrijft met weinig woorden, grote stukken van een beschreven bladzijde blijven leeg....plaats en ruimte en tijd gevend aan de lezer om aan te voelen wat ze wil aanbieden en om het eigen verhaal bij de teksten in te vullen, stukje bij beetje, en wanneer er een moment is om jezelf toe te laten open te staan voor wat ze schreef.
De volgende recensie is over het boek geschreven:
De ondertitel van dit boek is 'Helende woorden voor slachtoffers van geweld'. We zien een ruime inhoud: poëzie over verschillende vormen van geweld, bijv. seksueel of verbaal; we lezen poëzie over gevoelens, bijv. eenzaamheid of verwarring; tenslotte over thema's, bijv. zoeken naar veiligheid of behoefte aan erkenning. Kortom: een zeer rijke inhoud, die zowel geschikt is voor slachtoffers als hun omgeving. Het lezen van deze poëzie kan voor slachtoffers als troostend ervaren worden en kan leiden tot meer begrip van omstanders. Ook kan het voor hulpverleners van nut zijn. Het lezen van dit boek heeft veel in mij losgemaakt. Tot tranen toe bewogen, gevoelens van herkenning boven gebracht. Lina van Mellaert heeft een zeer warme manier van schrijven, eenvoudige taal, maar direct tot de ziel sprekend. Heel treffend vond ik het gedicht: JIJ Heer op pag. 74. Ook kun je een gedicht of een deel daaruit goed gebruiken om op een kaart te zetten om iemand te bemoedigen. Een voorbeeld: Er is geloof nodig om vanuit versplinterde gevoelens de ziel weer met het lichaam te verbinden. (uit: Er is een weg terug; pag. 58) Het boek getuigt van een grote betrokkenheid bij mensen. Dat zal ongetwijfeld ook komen door de achtergrond van de schrijfster. Zij is psychologe. Goed is ook het overzicht aan het einde van het boek. Kortom, een boek voor iedereen die leed is aangedaan, maar ook voor iedereen die interesse heeft en wil meeleven met slachtoffers.