Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Dit is de strijd, die ik moet winnen,
genade, die ‘k in Hem aanvaard,
met grote dankbaarheid bezing en
Zijn Godsgeschenk, voor mij bewaard.
Mijn kruis is licht, mijn juk is zacht
door Hem, die mij Zijn vrede bracht.
 
Hoe zou ik ‘t nieuwe leven “leven”,
als ‘t oude niet gestorven is,
begraven in Zijn dood! Voor eeuwig
levend uit Zijn verrijzenis.
Het Christuskruis zal ‘t altijd winnen,
waar mensenkind’ren moegestreden
bij ‘t kruis iets wondernieuw beginnen.
Dat kan in Jezus’ naam alleen!
 
Ik ga op dood en leven zinnen
als ‘k Jezus kruis niet meer ontloop.
Gods Geest brengt mij mijn schuld te binnen
maar ook: vergeving, liefde, hoop!
Hier sterft mijn schuld. God, Uw gena
schenkt eeuwig heil. Halleluja!