Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Wanneer de Heer ons voorbeeld is,
houd het eenvoudig, dat je niets mist!
“Alle gerechtigheid” zo te vervullen
opdat Hij ons “Zijn recht” ook kan onthullen.
Zijn voorbeeld maant tot gehoorzaamheid,
daar ‘t ons tot groei en glorie leidt!
Een feestelijk begraven van ‘t oude “ik”
volgt, wanneer nieuw leven gekomen is.
Geboren, om naar Christus’ woord
te ontplooien, te groeien, ongestoord!
 
Reeds dragen moeders hun kindjes aan *
opdat Hij ze zegenen zal voortaan.
Zijn tederheid noodt ieder kind
dat, nog zo klein, de Weg niet vindt.
Dan spreekt Hij de volwassenen aan:
“Word als de kinderen, die hier staan,
zo ongekunsteld in geloof,
hen geef ik, wat Ik heb beloofd.
Dan daarop extra, bovendien:
Ze zullen Mij, hun Koning zien!
Ook doop Ik nog met Heilige Geest,
vier dan “persoonlijk” Pinksterfeest.
 
*(Lucas 18:15-17)

Matth. 3:15