Dichter: Noordegraaf, Paul Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Uw liefde heeft mij tot in 't diepst vervuld
Uw wonderen getuigen van Uw almacht
U kwam, o Heer, met wonderbare kracht
O ja, Uw Geest, heeft heel het huis gevuld

Ik dank U Heer, voor wat U mij liet zien
Voor het geloof, waarin ik nu mag lopen
Dat ik ontving, datgeen wat 'k niet verdien
Dat ik mocht kiezen mij te laten dopen

Heilige Geest, dank U dat ik mag leren
te sterven aan mijn vlees, ja elke dag
Drie eenig God U wil ik altijd eren
U bent mijn vreugde en U bent mijn lach

'k Zing halleluja, dat U mij wilt kennen
Voorkom, o Heer, dat het mij ooit gaat wennen