Dichter: Noordegraaf, Paul Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
'k Ben dankbaar Vader, dat ik hier mag staan
Dat ik van mijn geloof hier mag getuigen
Straks zal ik blij het watergraf ingaan
en met U opstaan, ik zal voor U juichen

Ik wil U volgen in gehoorzaamheid
en door Uw kracht, tot mijn bestemming komen
Zodat ik straks, eeuwig bij U mag wonen
Het lijden hier duurt slechts een korte tijd

Ik dank U Heer, dat U ons heeft vergeven
Dat U voor ons Uw kostbaar bloed vergoot
U stierf voor ons een schandelijke dood
maar overwon, daardoor geeft U ons leven

Ik volg U nu, het vlees moet dalijk sterven
Mogen wij straks Uw Koninkrijk beërven