Dichter: Olffen, Ernst van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Op deze mooie dag ben jij nu aan de beurt.
Gods Woord zegt ons, wat er bij de doop gebeurt.
Ja, niemand houdt het water tegen,  *
voor jou en een ieder, hopelijk tot zegen.

Ook jij mag nu uit de "rots" gaan drinken
en mocht je ooit dreigen te zinken,
dan is er Één die je steeds weer redt,
want Hij is het die altijd op je let 

Je mag je altijd tot Hem wenden
en Hij zal Zijn engelen tot je zenden
Bij de doop heeft Hij het beloofd
Hij bewaart iedereen, die gelooft

Door dit gedichtje willen we je laten weten,
om het je leven lang niet te vergeten:
Vandaag krijg je het onvergankelijke kleed,
dat Jezus Christus heet! 

* Hand. 10: 47