Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
De ruggengraat van de gemeente,
de kracht van heel het volk van God,
dat zijn toch allen die belijden,
dat Hij er is in ’t hachelijkst lot.

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,*
maar eeuwig Zijn Verbond gedenken.
’t Verbond met Abraham Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

Wat heerlijk dat dit zeker weten,
Zijn almacht, Zijn alwetendheid,
je aanraakt en je helpt geloven
in Zijn enorme eeuwigheid.

Geloven blijft vooral een wonder.
Je hebt het vaak al jong geleerd,
waar anderen door strijd en vragen,
tot Jezus Christus zijn gekeerd.

God heeft Zijn Geest tot ons gezonden,
de Geest die alles overwint.
Zo blijven wij ook saam verbonden,
en proclameren: ‘k Ben Zijn kind !

Hij zal als Koning alle volken
gaan leiden in Zijn vrede alom.
Ons wacht een nieuw bestaan na heden,
nu roepen wij:  Heer Jezus, kom !
…………………………………………................

(n.a.v. gelijknamige  Overdenking)

* deze strofe is ps 105:5 oude berijming